ZOSTAŃ PARTNEREM ASTRO SALUS

Tu zapoznasz się z programem partnerskim firmy Astro Salus Education Ltd i z innymi formami partnerstwa.
Jesteś tutaj: Główna> O firmie> Program partnerski


Logo firmy Astro Salus Dzięki Programowi Partnerskiemu w Astro Salus możesz zarabiać poprzez polecanie kursów internetowych firmy Astro Salus.
Link do Programu Partnerskiego oraz instrukcja korzystania z niego już wkrótce.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO astrosalus.pl

Regulamin ten służy do regulowania stosunków handlowych Partnerów i Astro Salus Education Ltd z siedzibą w Londynie.
Informacje na temat wdrożenia w życie programu Partnerskiego znajdują się na stronie §1
Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie reklamobiorców (zwanych dalej Partnerami), będących właścicielami oraz webmasterami serwisów internetowych (zwanych dalej serwisami Partnera). Partner staje się reklamobiorcą Serwisu, umieszczając na swojej stronie element promocyjny (link, banner, widget) promujący kurs Autora lub serwis astrosalus.pl
§2
W programie może brać udział każda osoba prawna, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przystępująca do niniejszego Programu Partnerskiego, w celu promocji platformy i jej kursów, akceptująca i zgadzająca się z warunkami niniejszego regulaminu.
§3
Wypełnienie wszystkich danych Partnera jest niezbędnym warunkiem do wypłaty prowizji partnerskiej.
§4
Do Programu Partnerskiego może przystąpić osoba, będąca administratorem lub właścicielem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności nie są: - niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu, - pornograficzne i erotyczne, - związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt, - mogące posłużyć do zniesławienia, - nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu. - o charakterze godzącym w dobro platformy astrosalus.pl.
§5
Platforma zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Partnerowi.
§6
Partner jest wynagradzany za przekierowanie Internauty z serwisu Partnera do Platformy Edukacyjnej Asro.Salus.pl pod warunkiem, iż Internauta dokona zakupu kursu i nie dokona zwrotu kupionego towaru względnie nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu towaru w ciągu 30 dni od dnia zaksięgowania płatności.
§7
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych informując o tym z wyprzedzeniem w dziale panelowym Aktualności. Jeżeli Partner nie zgadza się z nowymi stawkami prowizyjnymi, zobowiązany jest do zaprzestania udziału w Programie Partnerskim. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.
§8
Wynagrodzenie Partnera jest zmienne dla każdego kursu i ustalane przez Autora. Partner może sprawdzić wysokość prowizji każdego produktu w zakładce "Katalog kursów" (po kliknięciu w ikonę litery [i])
§9
Wypłata jest możliwa po uzyskaniu limitu minimalnego w kwocie 200 zł.
§10
Partner nie może dokonywać zakupu ze swojego polecenia (polecenie "samego siebie"). W takim wypadku prowizja nie zostanie naliczona.
§11
Termin zlecenia wypłaty przez Operatora wynosi 14 dni roboczych, od daty zgłoszenia. Płatność zostanie dokonana na konto bankowe, wskazane przez Partnera.
§12
Wszelkie zobowiązania podatkowe po stronie Partnera wynikające z aktywności w Programie Partnerskim Interkursy.pl pozostają w gestii Partnera.
§13
Nie będzie akceptowana wszelka aktywność tzw. "spamu" ze strony Partnera. W przypadku stwierdzenia takich działań konto Partnera zostanie zablokowane w trybie natychmiastowym a wszelkie prowizji partnerskie przekazane Autorom promowanych kursów.
Do góryAutor:KURSY PRZEZ INTERNET - UCZ SIĘ WYGODNIE W DOMU!

Obserwuj nasze konta: