INTERNETOWY KURS ANATOMII I FIZJLOGII CZŁOWIEKA

Interesujesz się zdrowiem i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu? A więc zainteresuje Cię kurs online anatomii i fizjologii!

Jesteś tutaj: Główna> Kursy online> Kurs anatomii i fizjologii online

Anatomia i fizjologia człowieka - kurs przez internet Spis treści
Kurs anatomii i fizjologii online - informacje ogólne
Jak wygląda nauka w kursie anatomii i fizjologii online
Anatomia i fizjologia - kurs przez internet - program ogólny
Anatomia i fizjologia - kurs online - program szczegółowy
Cena i zapisy na internetowy kurs anatomii i fizjologii
Dane do wpłat
Podobne kursy
Darmowe pliki do pobrania

INTERNETOWY KURS ANATOMII I FIZJLOGII - wstęp

Na internetowym kursie anatomii i fizjoologii człowieka zapoznasz się z funkcjonowaniem i budową wielu narządów i układów narządów. Działanie Twojego organizmu nie będzie już dla Ciebie tajemnicą! Wykłady są opisane w prosty i przystępny sposób.
Do góry

JAK WYGLĄDA NAUKA W KURSIE ANATOMII I FIZJLOGII ONLINE

Dostęp do szkoleń uzyskujesz po rejestracji, po której możesz się logować podobnie, jak na swojego maila.
Korzystanie z kursów online jest intuicyjne - platforma zdalnego nauczania wygląda, jak zwykła strona internetowa, a aktywności, jak linki. Wchodzisz do nich klikając w nie.

W internetowym szkoleniu anatomii i fizjologii znajdziesz takie aktywności, jak lekcje, zadania, blogi, ciekawe linki, filmy, prezentacje, pliki pdf do pobrania i inne aktywności. Dzięki temu nauka w tym kursie jest interesująca.
Do góry

ANATOMIA I FIZJLOGIA KURS ONLINE - PROGRAM OGÓLNY

Anatomia i fizjologia - kurs online 1. Wprowadzanie do układu krążenia
2. Naczynia krwionośne i serce
3. Wprowadzanie do układu pokarmowego
4. Trawienie, absorpcja, eliminacja, ochrona
5. Układ oddechowy - wstęp
6. Narządy układu oddechowego
7. Układ kostny człowieka - wstęp
8. kości i stawy
9. Układ rozrodczy człowieka
10. Zmysł wzroku
11. Zmysł słuchu, węchu, smaku i równowagi
12. Układ nerwowy człowieka
13. Transmisja impulsów nerwowych
14. Tkanka mięśniowa
15. Mechanizm działania i kontrola pracy mięśni

A w dodatkowych aktywnościach także inne tematy z zakresu anatomii i fizjologii, jak gospodarka hormonalna, powłoki ciała, osie ciała i wiele innych.

Do góry

ANATOMIA I FIZJLOGIA KURS ONLINE - PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


WPROWADZENIE DO UKŁADU KRĄŻENIA

W tej lekcji zapoznasz się ze wstępem do układu krążenia. Jego główną funkcją jest transport krwi. Poznasz tu m.in takie zagadnienia, jak:
 • skład układu krążenia,
 • obieg krwi,
 • funkcje układu krążenia,
 • elementy komórkowe krwi,
 • transport krwi,
 • reakcja na krwotoki,
 • kontrola temperatury ciała.


 • NACZYNIA KRWIONOŚNE I SERCE

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz mógł:
 • wymienić listę typów naczyń krwionośnych w ludzkim ciele,
 • przedstawić zarys funkcji tych naczyń,
 • opisać strukturę żył, tętnic i naczyń włosowatych,
 • rozpoznać pewne zjawiska zachodzące w układzie naczyniowym,
 • zidentyfikować umiejscowienie różnych naczyń krwionośnych,
 • wskazać komory serca,
 • opisać budowę i funkcjonowanie serca,
 • określić budowę zastawek i strun ścięgnistych serca,
 • scharakteryzować, w jaki sposób układ nerwowy kontroluje serce,
 • opisać system naczyń wieńcowych serca,
 • nakreślić budowę i funkcjonowanie osierdzia,
 • opisać szkielet włóknisty serca,
 • scharakteryzować siły, które powodują, że krew płynie w naczyniach krwionośnych.


 • WPROWADZENIE DO ANATOMII I FIZJOLOGII UKŁADU POKARMOWEGO

  Po skompletowaniu tego modułu będziesz mógł:
 • Opisać ludzki system pokarmowy,
 • Wyjaśnić, jak energia jest otrzymywana z pożywienia,
 • Wylistować fazy trawienia,
 • Wymienić trzy główne typy jedzenia,
 • Opisać witaminy,
 • Wyjaśnić każdą fazę procesu połykania,
 • Opisać strukturę i funkcje żołądka.


 • TRAWIENIE, ABSORPCJA, ELIMINACJA I OCHRONA

  Po skompletowaniu tego modułu będziesz mógł:
 • Krótko opisać, ja pożywienie jest trawione,
 • Wyjaśnić, jak składniki odżywcze są absorbowane,
 • objaśnić, jak produkty przemiany materii są usuwane poza ludzki organizm,
 • opisać proces trawienia,
 • wyjaśnić, jak gruczoły mleczne zapewniają ochronę niemowlęcia przed infekcjami podczas ssania.


 • UKŁAD ODDECHOWY CZŁOWIEKA

  Po zapoznaniu się z tą lekcją będziesz mógł:
 • Opisać główne funkcje organów umieszczonych nad krtanią,
 • Dokonać zarysu kluczowych funkcji nosa,
 • Opisać nosogardziel,
 • Dokonać zarysu kluczowych funkcji krtani i opisać jej budowę,
 • Opisać, w jaki sposób jest produkowana ludzka mowa,
 • Zidentyfikować przyczyny, dla których potrzebna jest obecność układu oddechowego w ludzkim organizmie,
 • Zrozumieć różnicę między procesem oddychania, a wymianą gazową,
 • Opisać strukturę i funkcje tułowia,
 • Zidentyfikować różnicę między jamą klatki piersiowej, a jamą brzuszno-miedniczną,
 • Określić, czym jest oddychanie i z jakich faz się składa,
 • Opisać terminy takie, jak: całkowita pojemność płuc, objętość zalegająca i pojemność życiowa,
 • Zidentyfikować i opisać różne cykle oddechowe,
 • Opisać budowę klatki piersiowej,
 • Opisać wdech żebrowy i wydech żebrowy - oddech żebrowy,
 • Dokonać charakterystyki jamy brzuszno-miednicznej,
 • Opisać przeponę,
 • Opisać oddech przeponowy.


 • ORGANY UKŁADU ODDECHOWEGO

  Po ukończeniu tej części kursu będziesz mógł:
 • Opisać ogólne funkcje narządów powyżej krtani,
 • Określić kluczowe funkcje nosa,
 • Opisać nosogardziel,
 • Opisać ogólne funkcje krtani i jej budowę,
 • Opisać, jak powstaje mowa,
 • Opisać strukturę drzewa dróg oddechowych,
 • Wyjaśnić działanie pęcherzyków płucnych,
 • Zarysować najważniejsze funkcje płuc i opisują ich strukturę,
 • Opisać jamę opłucną,
 • Zarysować różnicę między krwią odżywczą, krwią funkcjonalną,
 • Opisać, jak gazy są transportowane w organizmie,
 • Wyjaśnić termin resuscytacji.


 • UKŁAD KOSTNY CZŁOWIEKA

  W tej lekcji zapoznasz się z następującymi tematami:
 • funkcje szkieletu,
 • tkanki budujące szkielet,
 • procesy zachodzące w układzie kostnym,
 • budowa kości: makroskopowa i mikroskopowa,
 • budowa szkieletu,
 • budowa i funkcje klatki piersiowej,
 • budowa i funkcje kręgosłupa.


 • KOŚCI I STAWY

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz mógł:
 • zidentyfikować elementy typowej kości długiej,
 • zidentyfikować elementy typowej kości płaskiej,
 • wyszczególnić etapy rozwoju kości,
 • dopasować rodzaje stawów do ich charakterystyki,
 • zidentyfikować elementy typowych połączeń maziowych (stawowych),
 • zidentyfikować typy połączeń maziowych w ludzkim szkielecie.


 • UKŁAD ROZRODCZY I ROZMNAŻANIE CZŁOWIEKA

  Po przerobieniu tej lekcji będziesz mógł:
 • Zidentyfikować potrzebę istnienia układu rozrodczego w ludzkim organizmie,
 • Rozpoznać znaczenie i nazwy hormonów płciowych,
 • Opisać termin „narządy rozrodcze zewnętrzne”,
 • Krótko opisać rolę gamet,
 • Opisać termin „mejoza”,
 • Opisać proces zapłodnienia,
 • Opisać strukturę i funkcje męskiego systemu rozrodczego,
 • Opisać rolę jąder,
 • Opisać strukturę i funkcje żeńskiego systemu rozrodczego,
 • Opisać budowę i funkcje jajnika,
 • Opisać różne fazy ciąży,
 • Określić, gdzie odbywa się zapłodnienie,
 • Wyjaśnić termin „wewnątrzmaciczny”,
 • Krótko opisać różnice między embrionem, a płodem,
 • Wyjaśnić cele łożyska,
 • Zidentyfikować różne fazy narodzin dziecka,
 • Zdefiniować termin „poród”,
 • Opisać proces nacinania krocza.


 • ZMYSŁ WZROKU

  Po ukończeniu tej części kursu będziesz mógł:  
 • Zidentyfikować potrzebę istnienia tego zmysłu w ludzkim ciele,
 • Określić różnice między widzeniem ogólnym, a szczególnym,
 • Opisać budowę oka,
 • Wymienić i opisać funkcje oka.


 • ZMYSŁ SMAKU, SŁUCHU, POWONIENIA I RÓWNOWAGI

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz umiał: ·Zidentyfikować ścieżki nerwowe słyszenia,
  ·        Opisać budowę ucha,
  ·        Opisać funkcje ucha,
  ·        Opisać funkcje przewodów półkolistych (kanałów półkolistych), - maculae
  ·        Opisać proces zwany „ogólne narządy zmysłów”,
  ·        Zidentyfikować receptory zmysłu smaku,
  Opisać receptory zmysłu węchu


  SYSTEM NERWOWY CZŁOWIEKA

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz potrafił:   ·        Zdefiniować ludzki system nerwowy,
  ·        Zdefiniować różne elementy systemu nerwowego,
  ·        Rozpoznawać terminologię związaną z tematyką systemu nerwowego,
  ·        Krótko nakreślić budowę i funkcjonowanie systemu nerwowego,
  ·        Krótko opisać strukturę mózgu,
  ·        Dokonać rozróżnienia między istotą szarą i białą w rdzeniu kręgowym,
  ·        Krótko opisać obwodowy układ nerwowy,
  ·        Opisać typowy nerw rdzeniowy,
  ·        Dokonać opisu autonomicznego układu nerwowego,
  ·        Rozpoznać płaty, bruzdy i zakręty kory mózgowej.


  TRANSMISJA IMPULSÓW NERWOWYCH

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz mógł: ·        Nakreślić elektrochemiczną transmisję impulsów nerwowych w systemie nerwowym człowieka,
  ·        Opisać synapsy i połączenia nerwowo-mięśniowe oraz dokonać rozróżnienia pomiędzy nimi,
  ·        Opisać ogólny łuk odruchowy,
  ·        Zdefiniować ścieżki czuciowe,
  ·        Dokonać rozróżnienia pomiędzy ogólną ścieżką czuciową (sensoryczną), a motoryczną,
  ·        Wymienić kroki w ogólnym szlaku sensorycznym,
  ·        Wymienić kroki w ścieżce motorycznej,
  ·        Nakreślić, w jaki sposób system nerwowy reguluje poczucie bólu, dotyku, temperatury i innych zmysłów organizmu, rozróżnić ścieżki dla dotyku lekkiego i głębokiego,
  ·        Dokonać rozróżnienia pomiędzy piramidowymi i pozapiramidowymi ścieżkami motorycznymi,
  ·        Zidentyfikować różne poziomy kontroli w systemie nerwowym, ·        Nakreślić funkcje na każdym poziomie,
  ·        Zdefiniować termin „dominacja”,
  ·        Zdefiniować termin „pamięć”,
  ·        Dokonać rozróżnienia pomiędzy pamięcią długotrwałą, a krótkotrwałą.


  TKANKA MIĘŚNIOWA

  Po skompletowaniu tej lekcji będziesz mógł:   ·        Określić, dlaczego istnieje potrzeba istnienia systemu mięśniowego w ludzkim ciele,
  ·        Zidentyfikować różnice pomiędzy mięśniami gładkimi, poprzecznie prążkowanymi a mięśniem sercowym,
  ·        Opisać różne typy skurczów mięśni poprzecznie prążkowanych,
  ·        Zidentyfikować różne typy mięśni poprzecznie prążkowanych,
  ·        Określić skład mięśni szkieletowych,
  ·        Określić podział mięśni szkieletowych,
  ·        Opisać pojęcie "zmęczenia" w odniesieniu do mięśni.


  MECHANIZM DZIAŁANIA I KONTROLA NERWOWA PRACY MIĘŚNI

  Po ukończeniu tej lekcji będziesz w stanie:   • Określić różne mechaniki układu szkieletomięśniowego,
  • Opisać strukturę jednostki szkieletomięśniowej,
  • Opisać role mięśni szkieletowych,
  • Opisać wpływ ćwiczeń na mięśnie szkieletowe,
  • Opisać nerwową kontrolę mięśni szkieletowych,
  • Określić wejście sensoryczne do ośrodkowego układu nerwowego,
  • Określić polecenia do ośrodkowego układu nerwowego.

  Do góry

  CENA I ZAPISY

  CENA
  Cena regularna kursu to 300 zł, jeśli chcesz otrzymać dyplom w formie pdf do samodzielnego wydruku na maila, a 320, jeśli pocztą na swój adres zamieszkania.
  Teraz PROMOCJA: 220 zł w przypadku dyplomu wysyłanych w formie pdf na maila, 240 w przypadku chęci otrzymania dyplomu wysłanego pocztą w druku na Twój adres zamieszkania. Internetowy kurs anatomii i fizjologii

  ZAPISY
  Możesz zapisać się na na internetowy kurs anatomii i fizjologii dzwoniąc lub pisząc pod numer 506 320 330 lub whatsup (preferowane) +44 784 9955 298 albo pisząc na .
  Do rejestracji na platformie online potrzebne jest Twoje imię i nazwisko, e-mail oraz wniesienie opłaty. O wpłacie warto poinformować smsem lub e-mailem, a jeszcze lepiej jest wysłać bankowe potwierdzenie przelewu/screen z przelewu na mojego maila kursy@astrosalus.pl lub na whatsup +44 784 9955 298 - to znacznie przyśpiesza zapis na kurs (z powodu wielu zajęć nie zgalądam codziennie na konta).
  Możesz też zarejestrować się na platformie samodzielnie i zacząć korzystać też z darmowych kursów. Aby się zarejestrować, wejdź na PLATFORMĘ KURSÓW ONLINE Na jej stronie głównej znajdziesz instrukcję rejestarcji. Instrukcja ta znajduje się również tu: JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA PLATFORMIE E-LEARNING
  Do góry

  DANE DO WPŁAT

  Wpłat można dokonywać na konto polskie lub brytyjskie.

  Dane do konta polskiego:
  Bank: Pekao SA
  Nazwa odbiorcy: ASTRO SALUS EDUCATION LIMITED
  Adres odbiorcy: 63 ST LEONARDS ROAD POPLAR,
  Kod i miasto: E140QY LONDON
  (Uwaga 1: E1 4 zero, nie duże "o")
  Numer konta odbiorcy: 83 1240 4432 1111 0010 5694 6982
  SWIFT: PKOP PL PW (dla osób płacących przez konta zagraniczne).
  W tytule wpłaty proszę napisać, za jaki kurs jest wpłacana kwota.

  Dane do konta brytyjskiego:
  Sort Code: 30-94-80
  Account Number: 62095417
  Zapraszamy.
  Do góry

  PODOBNE KURSY

  Może Cię też zainteresować pokrewny kurs Podstawy fizjoterapii
  Zapraszamy.
  Do góry

  DARMOWE PLIKI DO POBRANIA

  Poniższe pliki możesz bezpłatnie pobrać, drukować oraz rozpowszechniać pod tymi warunkami:
  1. Nie możesz zmieniać ich formy (take, jakie pobrałeś, tylko takie możesz udostępniać),
  2. Nie możesz kopiować ich treści do swoich publikacji (w tym internetowych, jak blogi czy strony internetowe - chyba, że podasz ich źródło),
  3. Nie możesz podpisywać się jako ich autor.

  Aby pobrać plik, musisz kliknąć w wybrany link. Plik otworzy Ci się podobnie, jak strona internetowa i będziesz mógł go przeczytać i pobrać (aby pobrać trzeba kliknąć strzałkę prowadzącą w dół, która pojawi się na pliku).
  Miłego korzystania!

  ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA - plan kursu internetowego
  Mechanika szkieletomięśniowa
  Narządy układu oddechowego
  WPROWADZENIE DO SYSTEMU NERWOWEGO
  Serce i jego naczynia krwionośne
  Trawienie, absorpcja, eliminiacja, ochrona
  Układ pokarmowy - wprowadzenie
  Wprowadzenie do układu kostnego
  Wprowadzenie do układu krążenia
  Wprowadzenie do układu oddechowego
  Zmysł słuchu, równowagi, węchu, smaku
  Zmysł wzroku
  System rozrodczy
  Tkanka mięśniowa
  Transmisja impulsów nerwowych
  Układ pokarmowy

  Do góry


  Autor:  KURSY PRZEZ INTERNET - UCZ SIĘ WYGODNIE W DOMU!

  Obserwuj nasze konta: