INTERNETOWY KURS PODSTAWY PSYCHOLOGII

Interesujesz się umysłem i psychologią? Pociągają Cię tajemnice ludzkiej duszy? A więc zainteresuje Cię kurs online Podstawy psychologii!

Jesteś tutaj: Główna> Kursy online> Kurs psychologii online

Psychologia kurs przez internet Spis treści
Kurs online Podstawy psychologii - informacje ogólne
Jak wygląda nauka w kursie online Podstawy psychologii
Podstawy psychologii - kurs przez internet - program ogólny
Podstawy psychologii - kurs online - program szczegółowy
Cena i zapisy na internetowy kurs Podstawy psychologii
Dane do wpłat
Podobne kursy
Darmowe pliki do pobrania

PODSTAWY PSYCHOLOGII - INTERNETOWY KURS - informacje ogólne

Na internetowym kursie litoterapii zapoznasz się z sekretami leczenia za pomocą ponad 50 kamieni leczniczych. Dowiesz się, jaki skład mają minerały lecznicze, jakie mają właściwości i w celu jakich chorób możesz je wykorzystać.
Do góry

JAK WYGLĄDA NAUKA W KURSIE ONLINE PODSTAWY PSYCHOLOGII

Dostęp do szkoleń uzyskujesz po rejestracji, po której możesz się logować podobnie, jak na swojego maila.
Korzystanie z kursów online jest intuicyjne - platforma zdalnego nauczania wygląda, jak zwykła strona internetowa, a aktywności, jak linki. Wchodzisz do nich klikając w nie.

W internetowym szkoleniu Podstawy psychologii znajdziesz takie aktywności, jak lekcje, zadania, blogi, ciekawe linki, filmy, prezentacje, pliki pdf do pobrania i inne aktywności. Dzięki temu nauka w tym kursie jest interesująca.
Do góry

PODSTAWY PSYCHOLOGII KURS ONLINE - PROGRAM OGÓLNY

Podstawy psychologii - kurs online 1. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne
2. Odmienne stany świadomości - sen
3. Odmienne stany świadomości
4. Biologiczne podstawy zachowania
5. Percepcja wizualna
6. Pamięć i sposoby na jej poprawę
7. Metody badawcze w psychologii
8. Przewodnik opisu badań empirycznych
9. Materiały dodatkowe


PODSTAWY PSYCHOLOGII KURS ONLINE - PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


WARUNKOWANIE KLASYCZNE I INSTRUMENTALNE

Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • klasyczne warunkowanie według Pawłowa,
 • etyczne zagadnienia z zakresu warunkowania zachowań ludzkich,
 • kluczowe terminy w klasycznym warunkowaniu,
 • główne elementy warunkowania klasycznego,
 • warunkowanie instrumentalne,
 • nauka - harmonogram wzmocnienia,
 • kara i jej negatywne skutki oraz drogi do zwiększania efektywności,
 • elementy warunkowania instrumentalnego,
 • warunkowanie instrumentalne w praktyce,
 • porównanie warunkowania klasycznego i instrumentalnego,
 • wprowadzenie do uczenia się - uczenie się przez wgląd.


 • ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI. SEN - cz. 1

  Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • pomiar odpowiedzi fizjologicznej,
 • mierzenie akcji serca,
 • metody badania snu,
 • jak przebiega sen,
 • charakterystyka i wzorce etapów snu,
 • fazy snu,
 • skutki pozbawienia snu,
 • zaburzenia snu,
 • typy snów.


 • ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI CZ. 2

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • stany świadomości,
 • definicja świadomości,
 • charakterystyka stanu czuwania,
 • wysoki i niski poziom świadomości,
 • procesy kontrolowane,
 • procesy automatyczne,
 • sny na jawie,
 • ogólna charakterystyka odmiennych stanów świadomości,
 • zniekształcenia percepcyjne i poznawcze,
 • zaburzone poczucie czasu,
 • zmiany w odczuwaniu emocji i samokontroli,
 • ból,
 • rezultaty uprawiania medytacji,
 • cele snu.


 • BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • transmisja informacji,
 • budowa kory mózgowej,
 • półkule mózgowe i ciało modzelowate,
 • funkcje czterech płatów mózgu:
 • - płat czołowy i obszar Broca,
  - płat potyliczny,
  - płat ciemieniowy,
  - płaty skroniowe i obszar Wernickiego,
 • specjalizacja półkulowa,
 • funkcje rdzenia kręgowego,
 • rozróżnienie pomiędzy aktywnością sensoryczną, a motoryczną,
 • somatyczny i autonomiczny system nerwowy,
 • układ współczulny,
 • układ przywspółczulny,
 • stres:
 • - efekty stresu,
  - stres, a choroby,
  - ogólny zespół adaptacyjny - fazy.


  PERCEPCJA WIZUALNA

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • percepcja wizualna,
 • jak oko wykrywa światło,
 • pręciki,
 • czopki,
 • czynniki wpływające na percepcję wizualną,
 • zasady gestalt,
 • postrzeganie głębi,
 • postrzeganie dwuoczne,
 • postrzeganie jednooczne,
 • stałość wizualna,
 • alkohol,
 • wiek starczy.


 • PAMIĘĆ I SPOSOBY JEJ POPRAWY

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • mnemoniczne sposoby wykorzystujące wyobraźnię; powtórki i powiązania,
 • pałac pamięci,
 • metoda słów - wieszaków,
 • łańcuch narracyjny,
 • akostrychy,
 • akronimy,
 • pamięć - kodowanie, magazynowanie, odzyskiwanie,
 • miary retencji: przywołanie, rozpoznanie, ponowna nauka,
 • rymy i rymowanki,
 • zależności pomiędzy pamięcią sensoryczną, krótkotrwałą i długotrwałą,
 • pamięć - konserwacja i opracowanie,
 • teoria sieci semantycznych,
 • efekty pozycji seryjnej,
 • teoria zapominania; krzywa zapominania,
 • organiczne przyczyny zapominania.


 • METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII

   Tu zapoznasz się z takimi tematami, jak:
 • metody badawcze w psychologii,
 • co to jest wnioskowanie statystyczne,
 • metody selekcji uczestników eksperymentu: próbkowanie losowe i losowanie warstwowe,
 • alokacja uczestników: grupy kontrolne i eksperymentalne,
 • zmienna niezależna i zmienna zależna,
 • efekt placebo,
 • badanie pojedynczej i podwójnej ślepej próby,
 • sposoby minimalizacji wpływu zmiennych zewnętrznych,
 • - metoda powtarzanych pomiarów,
  - metoda dopasowywania obiektów,
  - metoda grup niezależnych,
 • hipoteza eksperymentalna,
 • wnioskowanie z danych,
 • istotność statystyczna,
 • wnioski i uogólnienia,
 • pomiar siły związku - korelacja i jej siła:
 • - wykres rozrzutu,
  - korelacja pozytywna,
  - korelacja negatywna,
 • prawa uczestników eksperymentu,
 • procedura informowania i uzyskiwania zgody na uczestnictwo w eksperymencie,
 • zdanie sprawozdania z eksperymentu,
 • profesjonalne zachowanie,
 • inne rozważania etyczne.


 • PRZEWODNIK OPISU BADAŃ EMPIRYCZNYCH

   W tej lekcji dowiesz się, jak napisać następujące części opisu badań empirycznych:
 • tytuł,
 • abstrakt,
 • wprowadzenie,
 • opis metody,
 • uczestnicy,
 • materiały/urządzenia,
 • procedury,
 • wyniki,
 • dyskusja,
 • literatura/referencje,
 • załączniki;
 • a ponadto dowiesz się też, jak napisać następujące źródła referencyjne:
 • książki,
 • czasopisma,
 • strony internetowe,
 • cd-romy.

 • Do góry

  CENA I ZAPISY

  CENA
  Cena kursu: 160 zł, jeśli chcesz otrzymać dyplom w formie pdf na maila do samodzielnego wydruku, 180 zł w przypadku chęci otrzymania dyplomu wysłanego pocztą w druku na Twój adres zamieszkania.

  Teraz PROMOCJA: 120 zł, jeśli chcesz otrzymać dyplom w formie pdf na maila do samodzielnego wydruku, 140 zł w przypadku chęci otrzymania dyplomu wysłanego pocztą w druku na Twój adres zamieszkania.
  Promocja trwa do końca lutego 2018. Internetowy kurs psychologii

  ZAPISY
  Możesz zapisać się na na internetowy kurs Podstawy psychologii dzwoniąc lub pisząc pod numer 506 320 330 lub whatsup (preferowane) +44 784 9955 298 albo pisząc na .
  Do rejestracji na platformie online potrzebne jest Twoje imię i nazwisko, e-mail oraz wniesienie opłaty. O wpłacie warto poinformować smsem lub e-mailem, a jeszcze lepiej jest wysłać bankowe potwierdzenie przelewu/screen z przelewu na mojego maila kursy@astrosalus.pl lub na whatsup +44 784 9955 298 - to znacznie przyśpiesza zapis na kurs (z powodu wielu zajęć nie zgalądam codziennie na konta).
  Możesz też zarejestrować się na platformie samodzielnie i zacząć korzystać też z darmowych kursów. Aby się zarejestrować, wejdź na PLATFORMĘ KURSÓW ONLINE Na jej stronie głównej znajdziesz instrukcję rejestracji. Instrukcja ta znajduje się również tu: JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA PLATFORMIE E-LEARNING
  Do góry

  DANE DO WPŁAT

  Wpłat na internetowe szkolenie podstaw psychologii można dokonywać na konto polskie lub brytyjskie.

  Dane do konta polskiego:
  Bank: Pekao SA
  Nazwa odbiorcy: ASTRO SALUS EDUCATION LIMITED
  Adres odbiorcy: 63 ST LEONARDS ROAD POPLAR,
  Kod i miasto: E140QY LONDON
  (Uwaga 1: E1 4 zero, nie duże "o")
  Numer konta odbiorcy: 83 1240 4432 1111 0010 5694 6982
  SWIFT: PKOP PL PW (dla osób płacących przez konta zagraniczne).
  W tytule wpłaty proszę napisać, za jaki kurs jest wpłacana kwota.

  Dane do konta brytyjskiego:
  Astro Salus Education Limited
  Sort Code: 30-94-80
  Account Number: 69031568

  PayPal (waluty inne, niż złotówki i funty): kursy@astrosalus.pl

  Zapraszamy.
  Do góry

  PODOBNE KURSY

  Może zainteresują Cię też podobne kursy:

 • UZDRAWIANIE UCZUĆ, EMOCJI, DUSZY

 • ZDROWIE PSYCHICZNE

 • Pamiętaj, że możesz też skorzystać z darmowego kursu Przeciw depresji.

  DARMOWE PLIKI DO POBRANIA

  Poniższe pliki możesz bezpłatnie pobrać, drukować oraz rozpowszechniać pod tymi warunkami:
  1. Nie możesz zmieniać ich formy (take, jakie pobrałeś, tylko takie możesz udostępniać),
  2. Nie możesz kopiować ich treści do swoich publikacji (w tym internetowych, jak blogi czy strony internetowe - chyba, że podasz ich źródło),
  3. Nie możesz podpisywać się jako ich autor.

  Aby pobrać plik, musisz kliknąć w wybrany link. Plik otworzy Ci się podobnie, jak strona internetowa i będziesz mógł go przeczytać i pobrać (aby pobrać trzeba kliknąć strzałkę prowadzącą w dół, która pojawi się na pliku).
  Miłego korzystania!

  PODSTAWY PSYCHOLOGII - plan kursu internetowego
  BADANIA NAUKOWE W PSYCHOLOGII
  BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA. STRES
  ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI I SEN - cz. 1
  PAMIĘĆ I MNEMOTECHNIKI. ZAPOMINANIE
  POSTRZEGANIE WIZUALNE
  PRZEWODNIK OPISU BADAŃ EMPIRYCZNYCH
  WARUNKOWANIE KLASYCZNE I INSTRUMENTALNE

  Do góry


  Autor:  KURSY PRZEZ INTERNET - UCZ SIĘ WYGODNIE W DOMU!

  Obserwuj nasze konta: