Z jednego z naszych blog�w

Orzech laskowy

Orzechy pomagaj� w r�nego rodzaju schorzeniach. Zapobiegaj� udarowi m�zgu, zawa�owi serca i depresji [...]

18 marca, 2015 Marta Pyrcha�a-Zarzycka

Mandarynka

Mandarynka ma wiele w�a�ciwo�ci od�ywczych i pozytywnie wp�ywa w przypadku r�nych chor�b.[...]

14 marca, 2015 Marta Pyrcha�a-Zarzycka