CZY REIKI TO SEKTA. STANOWISKO ARCYBISKUPA PYLAKA WOBEC BIOTERAPII

Na wielu stronach ortodoksyjnie katolickich twierdzi się, że Reiki jest religią lub sektą.

Czy tak jest na pewno?

Religia ma pewne stałe atrybuty. Są to na przykład:

  • wyznawanie specyficznego dla niej boga/bogów,
  • corocznie powtarzające się rytuały religijne zwane świętami,
  • mentalne uciekanie się pod opiekę ludzi już nieżyjących zwanych świętymi.

Sekta zaś słownikowo to odłam większej religii.

Jak widać, Reiki nie ma żadnych atrybutów religii. To po prostu sztuka naturalnego przywracania zdrowia. Nazywanie terapii Reiki religią lub sektą ma podobny sens, jak nazywanie systemem religijnym medycyny akademickiej, która także z definicji ma służyć zdrowiu. A co sądzą na ten temat księża i zakonnice? Continue reading »