ZASADY REIKI. SENS ZASADY WŁAŚNIE DZIŚ BĄDŹ WDZIĘCZNY

zasady reiki

„Właśnie dziś bądź wdzięczny” – nawet za drobne dary losu

Kiedy na kursach pytam swoich kursantów o sens kolejnych zasad Reiki, potrafią oni powiedzieć wiele mądrych rzeczy na temat pierwszych czterech. Bardzo często jednak, gdy dochodzimy do zasady „Właśnie dziś bądź wdzięczny” zalega cisza. Wynika stąd, że sens tej zasady jest najtrudniejszy do zrozumienia. Może dlatego, że kursanci zwykle są pełni przeświadczenia, że wdzięczność to tylko dziękowanie. Tymczasem okazanie wdzięczności nie jest tożsame z dziękowaniem. Czym jest zatem wdzięczność? Continue reading »