TRZECI STOPIEŃ REIKI – JAKIE DAJE MOŻLIWOŚCI I PRAWA

ideogramy reikiTrzecie szkolenie daje tytuł mistrza nauczyciela  i prawo do inicjowania oraz nauczania Reiki.

Funkcja nauczyciela daje możliwość nauczania terapii Reiki. To wspaniała możliwość – dawać innym możność posługiwania się energią Reiki dla dobra ich i innych istot.

Na bycie nauczycielem Reiki należy być wewnętrznie gotowym. Continue reading »