REIKI W SZPITALACH. BADANIA NAUKOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM REIKI

W 15% szpitali w USA (czyli w około 800) terapia Reiki jest stosowana jako jedna z metod leczniczych. Zyskuje sobie ona coraz większe poparcie u lekarzy i pielęgniarek oraz u pomocniczego personelu medycznego. Coraz więcej pracowników szpitali korzysta też z kursów Reiki, aby dzięki temu lepiej pomagać swoim pacjentom.

Co mówią badania naukowe dotyczące terapii Reiki przeprowadzone przez lekarzy? Continue reading »