INICJACJA W SYSTEM REIKI – CO TO JEST? Co się dzieje podczas inicjacji

inicjacja w reiki

Inicjacja w Reiki to specjalny zabieg energetyczny dostrajający do energii Reiki

Wiele mitów narosło wokół terminu „inicjacja w Reiki”.

Co w ogóle oznacza to słowo? Według „Słownika wyrazów obcych wydanie nowe” opracowanym pod redakcją Elżbiety Sobol (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997), wyraz inicjacja oznacza:

  • zapoznawanie się, zaznajamianie się z czymś do tej pory nieznanym; wgłębianie się, wtajemniczanie się;
  • Inicjowanie, zapoczątkowywanie czegoś;
  • Uroczyste przyjęcie nowego członka do jakiegoś stowarzyszenia; wtajemniczenie

Rzeczywiście, na kursach Reiki dochodzi do poznania teorii i praktyki związanej z tą metodą. Można nazwać to początkiem drogi kursanta w uzdrawianiu energią tego typu. Uczestnik szkolenia zostaje jego absolwentem. Taka forma inicjacji odbywa się w każdej szkole, uczelni oraz na różnych warsztatach.

Inicjacje w Reiki są jednak także czymś więcej. Continue reading »