HUNA - mini wersja

Jeśli jesteś zainteresowany Huną i chcesz poznać szybko i profesjonalnie jej tajniki, mini wersja kursu Huny jest dla Ciebie! Dzięki niej szybko poznasz kluczowe informacje i nauczysz się tworzyć skuteczną modlitwę Huny.

Program mini kursu Huny

Podstawy wiedzy o Hunie. 
Filozofia Huny. 
Psychologia Huny. Trzy jaźnie 
Przeszkody w realizacji celów według Huny. 
Teoria siły życiowej w Hunie. Techniki oddechowe w Hunie. Podstawy uzdrawiania w Hunie
Kształtowanie umiejętności osobistych niezbędnych w Hunie. 
Modlitwa Huny. 

Cena kursu: 140 zł  teraz promocja 105 zł (+ 20 zł, jeśli chcesz otrzymać wydrukowany certyfikat pocztą; nie dopłacasz, jeśli wybierasz wersję certyfikatu w formie pdf wysyłaną na maila lub pobieraną z systemu po pozytywnym zaliczeniu kursu).

Zapraszamy.

Jest to mini wersja kursu Huna