PRODUKTY PSZCZELE LECZĄ NOWOTWORY – apiterapia w raku

Pierzga leczy nowotwory

Badania naukowe dowodzą, że pierzga może pomóc w leczeniu raka

Badania naukowe wykazują, że produkty pszczele mogą skutecznie pomagać w leczeniu nowotworów. Zapoznaj się z nimi i walcz z rakiem miodem, pierzgą i propolisem (kitem pszczelim). Możesz wygrać z rakiem i skutecznie mu zapobiegać! Dowiesz się, jak to zrobić z tego artykułu.

PIERZGA

Treść z prawami autorskimi. Nie kopiuj! Możesz pobierać treść w formie pdf i przekazywać ją dalej w formie niezmienionej. Link do pdf znajdziesz w tekście posta


Oto cytat naukowców co do badań nad właściwościami antynowotworowymi pierzgi:

Stwierdzono, że ekstrakty pierzgi wykazywały zdolność do wymiatania wolnych rodników, wynosząca od 72-94% i 71-92% odpowiednio w systemie reakcji ABTS˙+ oraz DPPH. W badaniach własnych Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku* ocenialiśmy wpływ etanolowego ekstraktu pierzgi na ludzkie komórki glejaka wielopostaciowego linii U-87 MG. (…)

Przeprowadzone badania wykazały hamujący wpływ etanolowego ekstraktu pierzgi (około 51%) na wzrost linii komórkowej glejaka wielopostaciowego, zależny od czasu jego stosowania. Związkami zidentyfikowanymi w pierzdze, które wykazują działanie przeciwnowotworowe, poza właściwościami antyoksydacyjnymi, są: kwas kawowy, chryzyna, kwercetyna, kemferol. Poza tym, na rozwój glejaka mózgu mają także wpływ nienasycone kwasy tłuszczowe: kwas linolowy oraz sprzężone dieny kwasu linolowego – CLA.

Innymi związkami, które mogą występować w pierzdze i wykazują aktywności antymutagenne, antyoksydacyjne i cytotoksyczne – zapobiegając powstawaniu raka, proliferacji i różnicowaniu komórek zezłośliwionych oraz angiogenezie, są także triterpenowe kwasy jak oleanolowy i ursolowy oraz takie związki jak kwas linolowy, kemferol czy apigenina.”

MIÓD

Miód pomaga w leczeniu nowotworów

Badania naukowe dowodzą, że miód może pomóc w leczeniu raka

Wykazano, że miód ma słabe działanie przeciwnowotworowe, ale silnie zapobiega przerzutom nowotworów. Ponadto miód wzmacnia działanie leków przeciwnowotworowych.

Stwierdzono, że miód podawany wraz z olejem z czarnuszki działa silniej lepiej zwalcza nowotwory, niż sam olej z czarnuszki lub tylko miód.

PROPOLIS

Liczne badania naukowe wykazały, że propolis jest pomocny w leczeniu wielu form raka – w tym glejaka mózgu. Poniżej cytat istotnych fragmentów z badań naukowych (Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski) :

Kimoto i wsp. (8) wywoływali nowotwory nerek u myszy za pomocą nitrylotrioctanu żelazowego i leczyli je równocześnie za pomocą ekstraktu etanolowego z propolisu brazylijskiego. (…) U zwierząt tych obserwowano co prawda powstawanie łagodnych torbieli, ale w żadnym przypadku nie przeistaczały się one w torbiele o charakterze przedrakowym, a następnie w formy nowotworowe, jak to miało miejsce u części zwierząt grupy nieleczonej.

Wyniki badań dowodzą, że i w tym przypadku 1% roztwór etanolowy tego ekstraktu dodawany do wody do picia zwierzętom doświadczalnym w pełni zabezpieczał je przed powstaniem gruczolakoraka płuc w 50% przypadków.

Ekstrakt wodny z propolisu izraelskiego odznaczał się zdolnością hamowania przemiany komórek nowotworu NIH/3T3 w formę złośliwą pod wpływem wirusa raka mysiego Moloney MuSV-124. Kiedy leczenie ekstraktem propolisowym kontynuowano przez 5-10 dni po zakażeniu, przemiana komórek nowotworowych w formę złośliwą cofała się całkowicie, a wirus MuSV-124 stawał się niechorobotwórczy. Świadczy o tym fakt, że ekstrakt propolisowy podany zwierzętom po zakażeniu ich wirusem także wyraźnie hamuje przemianę komórek nowotworu w formę złośliwą.

Badania Banskoty i wsp. (13) wykazały, że ekstrakt metanolowy z propolisu holenderskiego hamował proliferację (namnażanie) wysoce złośliwego i dającego przerzuty do wątroby nowotworu mysiego okrężnicy LP-26 w warunkach in vitro.

Oršolič i Bašić (14) oceniali działanie ochronne ekstraktu wodnego z propolisu chorwackiego i brazylijskiego przed przerzutami do płuc wszczepialnego raka gruczołu sutkowego (MCA) u myszy. Badania wykazały (tab. 6), że zarówno ekstrakt wodny otrzymany z propolisu chorwackiego, jak i brazylijskiego ochraniały zwierzęta przed przerzutami komórek nowotworowych do płuc.

Podobne efekty otrzymali Aso i wsp. (15) na drodze działania ekstraktu wodnego z propolisu brazylijskiego w warunkach in vitro na hodowlę komórek nowotworu białaczki ludzkiej U937.

Propolis leczy nowotwory

Badania naukowe dowodzą, że propolis może leczyć raka – w tym glejaka mózgu

Inoue i wsp. (18) oceniali działanie ekstraktu wodnego z propolisu japońskiego na przeszczepialny mięsak mysi U-180. Hodowlę mięsaka wszczepiano myszom w podskórną tkankę lewego uda w ilości 4?106 komórek/mysz. Stwierdzono, że pod wpływem leczenia zwierząt ekstraktem propolisowym masa powstałego mięsaka w miejscu wszczepienia komórek nowotworowych wynosiła w przypadku mniejszej dawki zaledwie ok. 16%, a w przypadku wyższej dawki ok. 8% masy mięsaka powstałego u zwierząt kontrolnych (nieleczonych). Wyniki te wskazują na wyraźne działanie przeciwnowotworowe ekstraktu wodnego z propolisu japońskiego w odniesieniu do wszczepialnego mięsaka mysiego S-180.

Interesujące badania przeprowadzili Szliszka i wsp. nad apoptozą (nagłą śmiercią) komórek nowotworowych HeLa pod wpływem ekstraktu etanolowego z propolisu polskiego (EEP). Okazało się, że EEP wzmagał apoptozę komórek HeLa. Po 48 godz. ekspozycji komórek HeLa w warunkach in vitro w obecności 50 μg/ml EEP ich apoptoza wzrosła o 19,6% w porównaniu do kontroli (bez ekstraktu propolisowego).

Chen i wsp. badali cytotoksyczność ekstraktów etanolowych z propolisu tajwańskiego wobec komórek czerniaka ludzkiego i stwierdzili, że odznacza się ona dość wysokimi wartościami IC50. Dla większości badanych ekstraktów propolisowych wartość IC50 mieściła się w granicach 2,0-5,0 μg/ml. Natomiast stężenia ekstraktów unieczynniające ponad 95% komórek czerniaka ludzkiego wynosiły od 5,0 do 10,0 μg/ml.

Eom i wsp. określali wpływ ekstraktu etanolowego z propolisu koreańskiego na komórki nowotworowe białaczki ludzkiej HL-60. Wykazano, że w miarę zwiększania stężenia ekstraktu propolisowego liczba żywych komórek nowotworowych malała i po 4 godz. działania 30 μg/ml ekstraktu ich liczba była o ok. 70% niższa w porównaniu do hodowli wyjściowej.”

Pozytywne wyniki przyniosły też badania nad wpływem propolisu na glejaka mózgu i okrężnicy.

Możesz pobrać treść artykułu stąd:

PDF. APITERAPIA W NOWOTWORACH – podsumowanie lekcji

Jeśli interesuje Cię temat naturalnego leczenia nowotworów, możesz skorzystać z mojego DARMOWEGO kursu, który znajduje się na mojej platformie edukacyjnej

www.astrosalus.pl/kursy-online Wystarczy się na niej zarejestrować, aby korzystać z darmowych kursów. Darmowe szkolenia znajdują się w kategorii darmowe kursy.

Zapraszam.

Marta Pyrchała-Zarzycka

Astro Salus Education Ltd

Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

www.astrosalus.pl

www.kosmetyka-fitness.pl

Marta Pyrchała-Zarzycka

About Marta Pyrchała-Zarzycka

Witaj. Jestem Marta Pyrchała-Zarzycka. Medycyną naturalną interesuję się i zajmuję od 14 roku życia. Prowadzę kursy z zakresu medycyny naturalnej i szkołę medycyny naturalnej. Piszę też książki na różne tematy (wydawnictwa: Złote Myśli, SBM, Helion i Astro Salus Education Ltd). Zapraszam na stronę: https://astrosalus.pl Z niej dowiesz się więcej. Ponadto warto skorzystać z DARMOWYCH KURSÓW INTERNETOWYCH O ZDROWIU na mojej platformie: https://astrosalus.pl/kursy-online/ Możesz też zajrzeć na inne moje strony i blogi, na przykład: STRONY INTERNETOWE: www.kursy-internetowe.com https://kosmetyka-fitness.pl https://magia-zycia.com.pl/l https://sukces-biznes.pl/ BLOGI https://astrosalus.pl/reiki/ https://magia-zycia.com.pl/duchowosc/ https://kosmetyka-fitness.pl/ona/ https://sukces-biznes.pl/sukces/ Zapraszam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *